Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Festivalsandmore.nl

1.     Algemeen 

1.1. Festivalsandmore.nl (“de Website”) is een online platform dat gebruikers in staat stelt om informatie te verkrijgen en te verstrekken over festivals, evenementen en gerelateerde activiteiten. 

1.2. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

1.3. Festivalsandmore.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op updates.

 

2.     Accountregistratie 

2.1. Om volledig gebruik te kunnen maken van de diensten van de Website, kan het nodig zijn om een account aan te maken. 

2.2. Gebruikers dienen nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken bij het registreren van een account. 

2.3. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het veilig houden van hun accountgegevens, inclusief wachtwoorden. Festivalsandmore.nl is niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot een account.

 

3.     Adverteren van Evenementen 

3.1. Organisatoren van evenementen kunnen adverteren op de Website volgens de geldende tarieven en voorwaarden zoals vermeld op de Website. 

3.2. Festivalsandmore.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of die anderszins als ongepast worden beschouwd. 

3.3. Het plaatsen van advertenties op de Website impliceert niet automatisch goedkeuring of ondersteuning van het geadverteerde evenement door Festivalsandmore.nl.

 

4.     Gebruikersgedrag 

4.1. Gebruikers dienen de Website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving.

4.2. Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die illegaal, lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, discriminerend of anderszins aanstootgevend is. 

4.3. Gebruikers mogen geen virussen, malware of andere schadelijke code verspreiden via de Website.

 

5.     Intellectueel Eigendom 

5.1. Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van Festivalsandmore.nl of haar licentiegevers en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. 

5.2. Gebruikers mogen geen inhoud van de Website kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Festivalsandmore.nl.

 

6.     Aansprakelijkheid 

6.1. Festivalsandmore.nl spant zich in om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de Website. 

6.2. Festivalsandmore.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Website. 

6.3. Festivalsandmore.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wordt gelinkt vanaf de Website.

 

7.     Toepasselijk Recht 

7.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

7.2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van de Website verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

© 2024 Festivals and More. Alle rechten voorbehouden